Bezpečnostní služby.

Macek, Pavel
2., dopl. vyd. Police history, 2008. 145 s.