Bezpečnostní předpisy Ústředního báňského úřadu ze dne 20. října 1958 pro vyhledávání, průzkum a dobývání rudných a nerudných ložisek.

2., nezměn. vyd. Ústřední báňský úřad, 1960. 578 s.