Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem : příručka pro praxi a školení, upr. podle vyhlášky č. 127/1959 Ú. l. a podle nejnovějších předpisů a ČSN.

Plešinger, Augustin; ed. Plešinger, Augustin
6., dopln. vyd. Práce, . 131, [1] s.
Edice: Knižnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ; sv. 66