Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem : příručka pro praxi a školení upravená podle nové vyhlášky z r. 1959.

Plešinger, Augustin
2., dopl. a rozš. vyd. Práce, 1959. 117, [1] s., [1] příl
Edice: Knižnice ochrany a bezpečnosti práce ; sv. 65