Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem : Příručka pro praxi a školení upr. podle vyhlášky čís. 127/1959 Úř. 1 a podle nejnovějších předpisů a ČSN.

ed. Plešinger, Augustin
8., dopln. vyd. Práce, 1965. 131, [1] s.
Edice: Knižnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ; Sv. 66