Bezpečnostní předpisy pro provoz motorových dopravních vozíků : Příručka pro praxi a školení řidičů a nakládačů.

Bartiš, František
2., dopl. a upr. vyd. Práce, 1964. 165, [1] s.
Edice: Knižnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ; Sv. 95