Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží : zajištění bezpečnosti práce s kolektivy dětí a mládeže a ochrany dětí a mládeže před škodlivými vlivy : metodická příručka Sdružení Mladých ochránců přírody.

Kutý, Jan
Vyd. 5., rozš. a dopl. Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2004. 130 s.