Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží : zajištění bezpečnosti práce s kolektivy dětí a mládeže a ochrany dětí a mládeže před škodlivými vlivy : metodická příručka Českého svazu ochránců přírody.

Kutý, Jan
Vyd. 4. rozš a dopl. Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, 2002. 160 s.
Edice: Metodika Českého svazu ochránců přírody