Bezpečnost v elektrotechnice.

Kaláb, Pavel; Steinbauer, Miloslav; Veselý, Miroslav
Vyd. 4., přeprac. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, 2007. 77 s.