Bezpečnost silničního provozu : (komentář).

Leitner, Milan
Eurounion, 2006. 494 s.