Bezpečnost při svařování plamenem a řezání kyslíkem : Příručka.

Plešinger, Augustin
4., dopln. vyd. Práce, 1974. 274, [2] s.
Edice: Knižnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ; Sv. 131