Bezpečnost při svařování plamenem a řezání kyslíkem.

Plešinger, Augustin
3., dopln. vyd. Práce, 1972. 278, [1] s.
Edice: Knižnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ; Sv. 131