Bezpečnost při svařování plamenem a řezání kyslíkem.

Plešinger, Augustin
2., nově upr. vyd. Práce, 1969. 268, [2] s.
Edice: Knižnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ; Sv. 115