Bezpečnost při svařování plamenem a řezání kyslíkem.

Plešinger, Augustin
1., přeprac. a rozš. vyd. Práce, 1966. 293, [1] s.
Edice: Knižnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ; Sv. 115