Bezpečnost při svařování elektrickým obloukem : Příručka pro školení a praxi podle ČSN a platných předpisů.

Plešinger, Augustin
5., dopln. vyd. Práce, 1971. 178, [2] s.
Edice: Knižnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ; Sv. 108