Bezpečnost při práci ve strojírenství.

Trnobranský, Jiří
2., zcela přeprac. vyd. Práce, 1962. 407, [1] s.
Edice: Knižnice ochrany a bezpečnosti při práci ; Sv. 89