Bezpečnosť pri práci v rudných a nerudných baniach : pre 3. a 4. ročník priemyselných škôl baníckych.

Plecháč, Vladimír
Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1966. 527 s.
Edice: Edícia baníckej literatúry