Bezpečnost pri práci v dielňach.

Kučera, Václav
Vyd. 1. Práca, 1977. 311 s.