Bezpečnost při práci.

Cígler, Ladislav; Wagner, Jiří
2., přeprac. a dopl. vyd. Práce, 1952. 191 s.
Edice: Knižnice ochrany a bezpečnosti práce ; sv. 18