Bezpečnost při práci : Úkoly odb. orgánů a nár. výborů při dozoru a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci : Příruč. pro funkcionáře ROH, pro prac. a členy komisí nár. výb. a pro odb. prac. podn. a závodů.

1. vyd. Práce, 1961. 134, [2] s.
Edice: Knižnice ochrany a bezpečnosti při práci ; Sv. 91