Bezpečnosť práce pri zváraní elektrickým prúdom.

Frič, Helmut
1. vyd. Práca, 1984. 205 s.
Edice: Knižnica bezpečnosti práce