Bezpečnosť a ochrana zdravia v školstve.

Sojka, Viliam; Machovič, Alexander
1. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. 294 s.