Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v stavebníctve : sborník z konferencie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v staveníctve na Slovensku, konanej v dňoch 7.-9. decembra 1964 v Tatranskej Lomnici.

Práca, 1965. 249 s.
Edice: Knižnica bezpečnosti práce ; Zv. 1/1965