Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci : BOZP II.

Kopča, Miroslav; Váry, Michal
1. vyd. Vydavateľstvo STU, 2009. 113 s.
Edice: Edícia skrípt