Bezpečnost a ochrana zdraví v obchodě.

2., upr. a dopl. vyd. Merkur, 1974. 87 s.