Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v otázkách a odpovědích.

Pehe, Jiří; Pechar, Jaroslav
1. vyd. Práce, 1989. 367 s.
Edice: Příruční knihovna ROH