Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v JZD.

1963.