Bezpečnost a ochrana pracujících ve stavebnictví : sborník bezpečnostních předpisů.

Výzkumný ústav stavební ekonomiky, 1955. 1 sv. (různé stránkování)