Bezpečnosť a hygiena pri zemných prácach.

Kozakovič, Michal
1. vyd. Práca, 1962. 148 s.
Edice: Knižnica bezpečnosti pri práci ; Zv. 8/62