Bezpečnost a hygiena práce pro 3. a 4. ročník SPŠ hornických.

Bajer, Miroslav
2., nezm. vyd. SNTL, 1983. 277 s.