Bezpečné stroje a zařízení : Příruč. pro praxi a školení konstruktérů, projektantů a techniků, také pro pedagog. pracovníky a posl. odb. škol všech stupňů.

Rámeš, Jaroslav; Kučera, Václav
1. vyd. Práce, 1964. 269, [2] s.
Edice: Knižnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ; Sv. 112