Bezoblačné nebo.

Hotmar, Josef
1. vyd. Pravda, 1988. 260 s.