Bezkrevní medicína.

Slipac, Josip
2., aktualiz. vyd. Triton, 2011. 245 s.