Bezdrátové a mobilní komunikace.

Hanus, Stanislav
Vyd. 1. Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav radioelektroniky, 2001. 134 s.