Bez zbytočného strachu.

Ďurkovský, Juraj
1. vyd. Ústav zdravotnej výchovy, 1972. 1 sv. (nestr.)