Bez vetra sa ani list nepohne.

Asztalos, István
Slovenský spisovateľ, 1955. 125 s.
Edice: Tvorba národov ; Zv. 70