Bez šéfa.

Svatopluk, T
5. vyd., v Čs. spis. 4. vyd. Československý spisovatel, 1987. 473 s.
Edice: Knihovna čes. prózy 1945-1985