Bez praxe nepřijímáme! : dobrý dojem - nejkratší cesta k úspěchu.

Hájková, Alena
Galén, 2006. 63 s.