Bez porážky : život Air Marshala sira Ivora Bromma, KCB, CBE, DSO, DFC & 2 bars, AFC.

Spooner, Tony
1. české vyd. Naše vojsko, 2010. 241 s., [16] s. obr. příl