Bez nich by nevzlétli : ohlédnutí do historie letištního a radiotechnického zabezpečení čs. letectva v letech 1945 až 2008 - o lidech a technice v dokumentech a na fotografiích.

Vystavěl, Stanislav
1. vyd. Svět křídel, 2008. 423 s.