Bez lásky : román.

Javořická, Vlasta
Čsl. akc. tisk, 1924. 239 s.