Bez haléře kolem světa. Díl I, Z domova přes Evropu Syrií a Egyptem.

Franck, Harry Alverson
Česká grafická Unie, 1921. 152 s.