Bez duše.

Molíková, Eva
1. vyd. Nová Forma, 2010. 355 s.