Betonové, železem vyztužené trámy.

Špaček, Stanislav
nákl. vlast, 1908. 23, 1 s.