Betonové mosty : cvičení : určeno pro stud. fak. stavební.

Hrdoušek, Vladislav
2., přeprac. vyd. České vysoké učení technické, . 208 s.