Betónové konštrukcie.

Zvara, Jozef; Majdúch, Dušan
2. vyd., 1. dotlač. Slov. vysoká škola technická, Stavebná fakulta, 1983. 370 s.