Betonové konstrukce : Cvičení pro 5. semestr KD [konstrukce a dopravní stavby] fak. stavební.

Végh, Ludevít; Trtík, Karel; Vodička, Jan
1. vyd. ČVUT, 1986. 151 s.