Betonové konstrukce : Určeno pro cvičení v 6. semestru na oboru P fak. stavební.

Jendele, Milan; Filipová, Jitka; Voves, Bohumír
2., přeprac. vyd. ČVUT, 1990. 149 s.