Betonové konstrukce I pro 3. ročník SPŠ stavebních.

Dvořák, Jiří; Kvítek, Zdeněk; Slabý, Jiří
2., upr. vyd. Sobotáles, . 255 s.