Betonové konstrukce : učební text pro 4. roč. SPŠ stavebních. Díl 2.

Dvořák, Jiří; Kvítek, Zdeněk; Petrásek, Jaroslav
1. vyd. SNTL, 1988. 219 s.